ZMG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – PO1P/GUp/17/2024

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2024 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest

ZMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

KRS 0000612573, prowadzonej pod sygn. akt PO1P/GU/1562/2023, postanowił:

ogłosić upadłość dłużnika, którym jest ZMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000612573, siedziba: Jerka,
adres Osiedle Brzozowiec 37, 64-010 Jerka, NIP 5732863542;

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

PO1P/GUp/17/2024

Data ogłoszenia upadłości:

29 kwietnia 2024 r.

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Syndyk

Anna Szymańska

doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem

e-mail: anna.szymanska@dga.pl
Nr tel.: 61 859 59 00, 601 700 378

Stan postępowania