Zarządca sprzeda działkę inwestycyjną Pniewy

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym KWIATKOWSKI Sp. z o.o. – DGA Kancelaria S.A.
– sprzeda nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca pole inwestycyjne
składające się z działek  nr 219/4 o powierzchni 5.4398 ha oraz
działka nr: 1904 o powierzchni 5.0495 ha za cenę nie niższą niż 3.151.000,00 zł netto.

Uzbrojenie w zasięgu stanowi:  sieć energetyczna, sieć wodna, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa.

Najbliższe otoczenie stanowią nieruchomości o charakterze produkcyjno-magazynowym, rozproszona zabudowa mieszkaniowa oraz pola uprawne.

Dojazd do nieruchomości zapewnia droga utwardzona kostną betonową. W zasięgu mieści się droga krajowa nr 92, prowadząca w kierunku Poznania oraz Świebodzina. Nieruchomość graniczy bezpośrednio z miastem Pniewy.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej przy ul. Poznańskiej w Pniewach, zatwierdzonym uchwałą nr VIII/74/03 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 czerwca 2003 roku, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach działalności gospodarczej (symbol G).

Oferty pisemne zgodne z regulaminem konkursu należy składać w biurze Zarządcy
– DGA Kancelaria S.A., ul. Towarowa 37, III piętro, 61-896 Poznań do dnia 6 grudnia 2022 r., godz. 13:00.

Regulamin – Pobierz;

Memorandum – Pobierz.