VLASTER Sp. z .o.o. (dawniej: LOXA Sp. z o.o.) w restrukturyzacji z siedzibą w Żarkach

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy z dnia 2 stycznia 2018 roku zostało otwarte postępowanie sanacyjne spółki LOXA Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach.

Metryka postępowania

Dane dłużnika:

LOXA Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Myszkowska 61
42-310 Żarki

KRS: 0000212176
NIP: 5771876017
REGON: 152166814

reprezentowana przez:
Marka Skwarczyńskiego
Prezesa Zarządu

Sygnatura akt:

VIII GRs 1/18

Data otwarcia postępowania sanacyjnego:

2 stycznia 2018 roku

Data umorzenia postępowania sanacyjnego:

19 paździenika 2018 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy w Częstochowie,
VIII Wydział Gospodarczy,
ul. Żwirki i Wigury 9/11,
42-217 Częstochowa

Sędzia – Komisarz:

SSR Małgorzata Brzózka – Chamala

Zarządca:

DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.
(DGA Centrum Sanacji Firm S.A.)
ul. Towarowa 37, 61- 896 Poznań
KRS: 0000442983

Dyrektor Projektu:

Andrzej Głowacki – doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 689

Zastępca Dyrektora Projektu:

Iwona Pilarczyk – Smocikowska – doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 929

Kontakt z Zarządcą:

Aktualny stan postępowania:

  • 02.01.2018r. – Otwarcie postępowania sanacyjnego LOXA Sp. z o.o.
  • 25.01.2018r. – Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania sanacyjnego LOXA Sp. z o.o.
  • 02.02.2018r. – Złożenie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie spisu wierzytelności oraz spisu inwentarza LOXA Sp. z o.o. w restrukturyzacji
  • 03.04.2018r. – Złożenie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie planu restrukturyzacyjnego LOXA Sp. z o.o. w restrukturyzacji
  • 17.04.2018r. – Obwieszczenie w MSiG o złożeniu w Sądzie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych
  • 19.10.2018r. – Postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego LOXA Sp. z o.o.
  • 03.12.2018r. – Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania sanacyjnego LOXA Sp. z o.o.
  • 05.04.2019r. – Postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie została ogłoszona upadłość VLASTER Sp. z o.o (dawniej: LOXA Sp. z o.o.)

Dokumenty do pobrania: