Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne krok po kroku

kontakt

  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  W I kwartale 2021 r. otwarto 365 uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych z łącznej liczby 400.

  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR) wypiera inne postępowania mające na celu naprawę przedsiębiorstwa.

  Co warto wiedzieć o postępowaniu, które z założenia miało być ‘covidowym’ kołem ratunkowym?

  Doniesienia medialne wskazują, że UPR na stałe wejdzie od 1 lipca 2021 r. na listę postępowań restrukturyzacyjnych .

  Kilka kluczowych informacji dla zainteresowanych otwarciem UPR

  PRZEDSIĘBIORCA MUSI BYĆ NIEWYPŁACALNY LUB ZAGROŻONY NIEWYPŁACALNOŚCIĄ
  Przedsiębiorca jest niewypłacalny, jeśli stracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych.
  PRZEDSIĘBIORCA WYBIERA LICENCJONOWANEGO DORADCĘ RESTRUKTURYZACYJNEGO (LDR) LUB PODMIOT, KTÓRY SPEŁNIA WYMOGI LDR I PODPISUJE Z NIM UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORCY UKŁADU I NADZORCY WYKONANIA UKŁADU
  PRZEDSIĘBIORCA PRZEKAZUJE LDR:
  – spis wierzytelności
  – spis wierzytelności spornych
  – wstępne propozycje układowe
  PRZEDSIĘBIORCA OBWIESZCZA W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM O OTWARCIU UPR, WSKAZUJE LDR I DZIEŃ UKŁADU
  Od dnia obwieszczenia przedsiębiorca jest chroniony przed egzekucjami ze strony wierzycieli, aczkolwiek zajęcia rachunków bankowych nie ulegają uchyleniu
  Nadzorca układu (LDR, z którym przedsiębiorca zawarł umowę) sporządzona wraz z przedsiębiorcą spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny, test prywatnego wierzyciela oraz przygotowuje i negocjuje z wierzycielami propozycje układowe
  PO USTALENIU FINALNEJ WERSJI PROPOZYCJI UKŁADOWYCH
  – DŁUŻNIK ZBIERA GŁOSY WIERZYCIELI NA PIŚMIE LUB
  – NADZORCA UKŁADU WYZNACZA TERMIN ZGROMADZENIA WIERZYCIELI W CELU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM
  PRZED UPŁYWEM 4 MIESIĘCY OD DNIA OBWIESZCZENIA O OTWARCIU UPR, PRZEDSIĘBIORCA JEST ZOBLIGOWANY ZŁOŻYĆ W SĄDZIE WNIOSEK O ZATWIERDZENIE UKŁADU WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM NADZORCY UKŁADU

  REASUMUJĄC:

  PRZY ODPOWIEDZILANYM PODEJŚCIU ZE STRONY Przedsiębiorcy i profesjonalnym działaniu licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego możliwe jest rozwiązanie problemów związanych z płynnością finansową i uregulowanie relacji z wierzycielami.

  Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Pełniliśmy funkcję Nadzorcy układu dla:

  • SURPOL Tomasz Surdyk Odlewnia Żeliwa
  • GROCAR Włodzimierz Grobelny
  • IMG Multiservice Sp. z o.o.
  • Gospodarstwo Rolne Stanisław Jadach
  • CENTRUM SEDNO Sp. z o.o.
  • Gospodarstwo Rolne Roman Andersch

  Jesteśmy Zarządcą w postępowaniu sanacyjnym:

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

  Paulina Mielczarek
  paulina.mielczarek@dgakancelaria.pl
  tel.: 601 550 549
  Andrzej Głowacki
  andrzej.glowacki@dgakancelaria.pl
  tel.: 601 770 896

  www.dgakancelaria.pl


  Zachęcamy do lektury:

  Ta strona korzysta z plików cookie w celu poprawienia komfortu jej przeglądania.