Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne krok po kroku

W I kwartale 2021 r. otwarto 365 uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych z łącznej liczby 400.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR) wypiera inne postępowania mające na celu naprawę przedsiębiorstwa.

Co warto wiedzieć o postępowaniu, które z założenia miało być ‘covidowym’ kołem ratunkowym?

Doniesienia medialne wskazują, że UPR na stałe wejdzie od 1 lipca 2021 r. na listę postępowań restrukturyzacyjnych .

Kilka kluczowych informacji dla zainteresowanych otwarciem UPR

PRZEDSIĘBIORCA MUSI BYĆ NIEWYPŁACALNY LUB ZAGROŻONY NIEWYPŁACALNOŚCIĄ
Przedsiębiorca jest niewypłacalny, jeśli stracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych.
PRZEDSIĘBIORCA WYBIERA LICENCJONOWANEGO DORADCĘ RESTRUKTURYZACYJNEGO (LDR) LUB PODMIOT, KTÓRY SPEŁNIA WYMOGI LDR I PODPISUJE Z NIM UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORCY UKŁADU I NADZORCY WYKONANIA UKŁADU
PRZEDSIĘBIORCA PRZEKAZUJE LDR:
– spis wierzytelności
– spis wierzytelności spornych
– wstępne propozycje układowe
PRZEDSIĘBIORCA OBWIESZCZA W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM O OTWARCIU UPR, WSKAZUJE LDR I DZIEŃ UKŁADU
Od dnia obwieszczenia przedsiębiorca jest chroniony przed egzekucjami ze strony wierzycieli, aczkolwiek zajęcia rachunków bankowych nie ulegają uchyleniu
Nadzorca układu (LDR, z którym przedsiębiorca zawarł umowę) sporządzona wraz z przedsiębiorcą spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny, test prywatnego wierzyciela oraz przygotowuje i negocjuje z wierzycielami propozycje układowe
PO USTALENIU FINALNEJ WERSJI PROPOZYCJI UKŁADOWYCH
– DŁUŻNIK ZBIERA GŁOSY WIERZYCIELI NA PIŚMIE LUB
– NADZORCA UKŁADU WYZNACZA TERMIN ZGROMADZENIA WIERZYCIELI W CELU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM
PRZED UPŁYWEM 4 MIESIĘCY OD DNIA OBWIESZCZENIA O OTWARCIU UPR, PRZEDSIĘBIORCA JEST ZOBLIGOWANY ZŁOŻYĆ W SĄDZIE WNIOSEK O ZATWIERDZENIE UKŁADU WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM NADZORCY UKŁADU

REASUMUJĄC:

PRZY ODPOWIEDZILANYM PODEJŚCIU ZE STRONY Przedsiębiorcy i profesjonalnym działaniu licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego możliwe jest rozwiązanie problemów związanych z płynnością finansową i uregulowanie relacji z wierzycielami.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Pełniliśmy funkcję Nadzorcy układu dla:

  • SURPOL Tomasz Surdyk Odlewnia Żeliwa
  • GROCAR Włodzimierz Grobelny
  • IMG Multiservice Sp. z o.o.
  • Gospodarstwo Rolne Stanisław Jadach
  • CENTRUM SEDNO Sp. z o.o.
  • Gospodarstwo Rolne Roman Andersch

Jesteśmy Zarządcą w postępowaniu sanacyjnym:

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Paulina Mielczarek
paulina.mielczarek@dgakancelaria.pl
tel.: 601 550 549
Andrzej Głowacki
andrzej.glowacki@dgakancelaria.pl
tel.: 601 770 896

www.dgakancelaria.pl


Zachęcamy do lektury: