Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstwa

UPROSZCZONA RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
to nasza unikalna kompetencja. Jesteśmy/byliśmy Nadzorcą układu w następujących uproszczonych postępowaniach:

GOSPODARSTWO ROLNE ROMAN ANDERSCH
Centrum Sedno

W zespole DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A. współpracują doradcy restrukturyzacyjni posiadający wiedzę i doświadczenie konsultantów biznesowych, biegłych rewidentów i prawników – co gwarantuje skuteczne działania naprawcze oraz indywidualne podejście do problemów Twojej firmy.

Wszyscy Członkowie Zarządu DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A. posiadają niezbędne uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy restrukturyzacyjnego zgodnie z zapisami ustawy Prawo Restrukturyzacyjnego, co gwarantuje Spółce ten sam status.
Szybka reakcja i rzetelna diagnoza przedsiębiorstwa z profesjonalnym planem restrukturyzacyjnym – to drugi krok do uratowania Twojego biznesu.

Wiemy, jak Tobie pomóc. Zespół doradców czeka na Twój kontakt

Informacje o uproszczonej restrukturyzacji

Restrukturyzacja to z definicji wprowadzenie zmian, często radykalnych, mających na celu poprawę funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.
Restrukturyzacja firmy powinna objąć wszystkie aspekty działalności, w szczególności konieczne jest skupienie się na rozwiązywaniu problemów, które decydują
o przetrwaniu firmy.

Dzięki Ustawie o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, która jest w trakcie legislacyjnej ścieżki, firmy, które borykają się z problemami finansowymi w dobie pandemii ma samodzielnie otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne. Nie jest konieczne wystąpienie do sądu, wystarczy ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  i podpisanie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym. Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstwa umożliwia szybsze porozumienie z wierzycielami przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstwa
Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Uproszczona restrukturyzacja przebiegać ma w dwóch etapach. Pierwszy z nich odbywa się bez udziału sądu – zawarcie umowy między przedsiębiorcą a doradcą oraz umieszczenie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Etap drugi odbywa się z udziałem sądu, gdzie składany jest wniosek o zatwierdzenie układu. Wykonywanie układu rozpoczyna się od jego uprawomocnienia się.

Szczególną zaletą uproszczonej restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest ochrona przed egzekucją oraz wypowiedzeniem umów, które są kluczowe dla przedsiębiorstwa. Możliwe jest również objęcie układem wierzycieli rzeczowych bez ich zgody. Dłużnik korzystając z tej opcji ochrony firmy zyskuje czas na porozumienie z wierzycielami. Co ważne jedynym kosztem ponoszonym przez dłużnika jest wynagrodzenie dla nadzorcy układu.

DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A. – doradca restrukturyzacyjny

Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstwa  – to nasza kompetencja.  To nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej 4.0 może być skutecznym i szybkim sposobem na przetrwanie kryzysu. Zgłoś się do nas, aby przekonać się, czy Twoja firma może z niego skorzystać. Członkowie Zarządu DGA Centrum Sanacji Firm S.A. posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego, dzięki czemu Spółka może zostać nadzorcą w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.
Proces uproszczonej restrukturyzacji Twojej firmy zostanie przeprowadzony przez zespół doświadczonych specjalistów z dziedziny doradztwa gospodarczego, przy wsparciu konsultantów biznesowych, biegłych rewidentów oraz prawników.
Co więcej DGA Centrum Sanacji Firm S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej DGA posiadającej zasoby kapitałowe umożliwiające wsparcie finansowe firm w tarapatach w formie pożyczki, inwestycji lub innej.

uproszczona-restrukturyzacja-przedsiębiorstwa
uproszczona-restrukturyzacja-przedsiębiorstwa

Co do zasady dłużnik ma prawo nadal zarządzać przedsiębiorstwem, jednak dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagało będzie zgody nadzorcy sądowego. Jeśli jednak spełnione zostaną przesłanki z art. 239 ust. 1 PrRes, (tj. dłużnik naruszy prawo w zakresie sprawowania zarządu, skutkiem czego nastąpi pokrzywdzenie wierzycieli, sposób sprawowania zarządu nie będzie dawał gwarancji wykonania układu lub dłużnik omówi wykonywania poleceń sędziego-komisarza lub nadzorcy sądowego, w szczególności nie dotrzyma terminu złożenia propozycji układowych zgodnych z prawem) Sąd może z urzędu uchylić zarząd dłużnika i wyznaczyć zarządcę.

Z chwilą otwarcia przyspieszonego postępowania układowego mienie przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika wchodzi w skład masy układowej. Jednocześnie jednak dłużnik uzyskuje ochronę swojego majątku przed działaniami wierzycieli, bowiem toczące się postępowania egzekucyjne co do wierzytelności objętych układem ulegają zawieszeniu, a wszczęcie nowego postępowania co do takich wierzytelności jest niedopuszczalne. Dodatkowo, dłużnik może wnioskować o zawieszenie do trzech miesięcy postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności nieobjętych układem z mocy prawa, jeśli zostały skierowane do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa.

uproszczona-restrukturyzacja-przedsiębiorstwa

Dlaczego warto wybrać nas?

Profesjonalni
Doradcy

Doradcy restrukturyzacyjni posiadający wiedzę i doświadczenie konsultantów biznesowych, biegłych rewidentów i prawników – co gwarantuje skuteczne działania naprawcze.

30 lat
doświadczenia

DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A. należy do Grupy Kapitałowej DGA działającej na polskim rynku od 30 lat. Grupa Kapitałowa DGA to z jednej strony podmioty doradcze, z drugiej inwestycje kapitałowe z różnorodnych branż.

Kompleksowa
Obsługa

Oferujemy: pozyskiwanie środków pomocowych, zarządzanie projektami, doradztwo przy restrukturyzacjach, szkolenia, doradztwo w zarządzaniu, badania opinii i rynku, usługi audytorskie, zarządzanie kapitałem ludzkim.

Nasz zespół

 • Andrzej Głowacki

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 689, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

  The founder of Consulting WP, he has been the captain of this ship from the beginning and has sailed...

  view profile
 • Iwona Pilarczyk – Smocikowska

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 929

  Being the CFO in the Financial Industry is a tough task, thankfully he was here to man the helm...

  view profile
 • Anna Szymańska

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 688

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile
 • Paweł Multaniak

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 357, biegły rewident (nr 11281)

  He has helped Business WordPress Theme reach new heights and enter new markets. His skills of understanding...

  view profile
 • Mirosław Marek

  Doradca - ekspert w dziedzinie pomocy publicznej

  As we help other companies grow, she helps us grow. She handles all the internal work at WP consulting...

  view profile
 • Ewelina Walinciak

  Biegły rewident (nr 11213)

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

  view profile
 • Tomasz Nowak

  Biegły rewident ( nr 7465)

  Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

  view profile

Ratunek dla zadłużonego przedsiębiorstwa? Spółce grozi upadłość?

Ta strona korzysta z plików cookie w celu poprawienia komfortu jej przeglądania.