Upadłość przedsiębiorcy

 • Przyspieszone postępowanie układowe

  Przebieg przyspieszonego postępowania układowego – przepisy PrRes Sąd wydaje postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego (PPU), w którym wyznacza Sędziego-Komisarza i Nadzorcę Sądowego. (Art. 233 ust. 1 PrRes) Postanowienie o otwarciu PPU obwieszcza się w MSiG na koszt Dłużnika. (Art. 235 PrRes) W terminie 2 tygodni od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Nadzorca Sądowy przedkłada

  8 października 2019
 • Postępowanie sanacyjne

  POSTĘPOWANIE SANACYJNE – przepisy PrRes 1.Sąd w składzie trzyosobowym wydaje postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia na wniosek ZS złożony w terminie tygodnia od dnia: 2. Sędzia zwołuje Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad Układem niezwłocznie po zrealizowaniu całości/ części planu restrukturyzacyjnego przewidzianej do wykonania w toku postępowania sanacyjnego (nie później niż 12 mies. od dnia otwarcia

  8 października 2019
 • Czy można być zbyt biednym aby nie upaść?

  Czy jestem niewypłacalny? W myśl art. 10 Ustawy Prawo Upadłościowe (dalej: p.u.) podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości dłużnika jest powstanie stanu niewypłacalności. Niewypłacalność definiowana jest w dwóch ujęciach: płynnościowym i zadłużeniowym. W ujęciu pierwszym, dłużnika uznaje się za niewypłacalnego kiedy utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przy czym zgodnie z art. 11 ust. 1a p.u. domniemywa

  22 sierpnia 2019

Nasze artykuły

boy in suit thinking

A.Głowacki: nie płacenie w terminie to powszechne zjawisko

6 marsza 2020, www.wyborcza.biz, wywiad z Andrzejem Głowackim, DGA Kancelaria S.A.
mgr Andrzej Głowacki

Sukces restrukturyzacji to gotówka plus dobry menedżer

7 maja 2019, www.wnp.pl, wywiad z Andrzejem Głowackim, DGA Kancelaria S.A.
mgr Andrzej Głowacki

Firmowe postanowienie na nowy rok: nie będę bankrutem

4 stycznia 2016, www.wnp.pl, artykuł autorstwa Andrzeja Głowackiego, DGA Kancelaria S.A.
men with logo of his compamy

Jak znaleźć skutecznego doradcę restrukturyzacyjnego do firmy?

30 listopada 2015, www.wnp.pl, wywiad z Andrzejem Głowackim, DGA Kancelaria S.A.
women in confuse

Restrukturyzacja a dalsza działalność firmy

11 września 2015, Rzeczospolita, www.rp.pl, artykuł autorstwa Andrzeja Głowackiego, DGA Kancelaria S.A.
Wspieramy firmy w tarapatach

Gotówka + rozwiązania prawne.