Upadłość konsumencka – Tomasz Kosiarski

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 13 grudnia 2016 roku ogłoszono upadłość Tomasza Kosiarskiego, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GU 545/16

Data ogłoszenia upadłości:

13 grudnia 2016 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Sędzia – Komisarz:

SSR Ryszard Rakower

Syndyk:

Paweł Multaniak
doradca restrukturyzacyjny nr 357

Kontakt z Syndykiem:

e-mail: p.multaniak@figures.com.pl
Nr tel.: 61 643 52 02

Ogłoszenie upadłości:

Sprzedaż masy upadłości: