Upadłość konsumencka – Przemysław Taraszka – PO1P/GU/173/2022

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 23 sierpnia 2022 roku ogłoszono upadłość dłużnika Przemysław Taraszka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

PO1P/GU/173/2022

Data ogłoszenia upadłości:

23 sierpnia 2022 r.

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Syndyk:

Anna Szymańska

doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem:

e-mail: anna.szymanska@dga.pl
Nr tel.: 61 859 59 00

Stan postępowania:

  • 23.08.2022 r. – Ogłoszenie upadłości.