Kontakt

  Dzień dobry,
  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Upadłość konsumencka – Mariola Kozłowska

  Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 21 lipca 2016 roku ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marioli Kozłowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

  Metryka postępowania

  Sygnatura akt:

  XI GUp 212/16

  Data ogłoszenia upadłości:

  21 lipca 2016 roku

  Sąd prowadzący postępowanie:

  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
  XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
  ul. Młyńska 1a,
  61-729 Poznań

  Sędzia – Komisarz:

  SSR Adam Januszewski

  Syndyk:

  Anna Szymańska
  doradca restrukturyzacyjny nr 688

  Kontakt z Syndykiem:

  e-mail: anna.szymanska@sanacjafirm.pl
  Nr tel.: 61 643 51 00