Kontakt

  Dzień dobry,
  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Upadłość konsumencka – Jerzy Kozłowski

  Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 27 września 2016 roku ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Jerzego Kozłowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

  Postanowieniem z dnia Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 12 sierpnia 2020 r. zakończone zostało postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jerzego Kozłowskiego. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 15 października 2020r.

  Metryka postępowania

  Sygnatura akt:

  XI GUp 265/16

  Data ogłoszenia upadłości:

  27 września 2016 roku

  Sąd prowadzący postępowanie:

  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
  XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
  ul. Młyńska 1a,
  61-729 Poznań

  Sędzia – Komisarz:

  SSR Ryszard Rakower

  Syndyk:

  Anna Szymańska
  doradca restrukturyzacyjny nr 688

  Kontakt z Syndykiem:

  e-mail: anna.szymanska@dga.pl
  Nr tel.: 61 859 59 00

  Ogłoszenie upadłości: