Upadłość konsumencka – Jerzy Kozłowski

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 27 września 2016 roku ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Jerzego Kozłowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Postanowieniem z dnia Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 12 sierpnia 2020 r. zakończone zostało postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jerzego Kozłowskiego. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 15 października 2020r.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GUp 265/16

Data ogłoszenia upadłości:

27 września 2016 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Sędzia – Komisarz:

SSR Ryszard Rakower

Syndyk:

Anna Szymańska
doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem:

e-mail: anna.szymanska@dga.pl
Nr tel.: 61 859 59 00

Ogłoszenie upadłości: