Upadłość konsumencka – Jan Cyprych – XI GU 1563/21

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 15 listopada 2021 roku ogłoszono upadłość dłużnika Jana Cyprycha, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GU 1563/21

Data ogłoszenia upadłości:

15 listopada 2021 r.

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Syndyk:

Anna Szymańska

doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem:

e-mail: anna.szymanska@dga.pl
Nr tel.: 61 859 59 00

Stan postępowania:

  • 15.11.2021r. – Ogłoszenie upadłości