Upadłość konsumencka – Jacek Hajduk XI GUp 1037/20

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 22 grudnia 2020 roku ogłoszono upadłość konsumencką Jacka Hajduka – XI GUp 1037/20

Metryka postępowania

Data ogłoszenia upadłości:

22 grudnia 2020  r.

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Syndyk:

Iwona Pilarczyk- Smocikowska

doradca restrukturyzacyjny nr 929

Kontakt z Syndykiem:

e-mail: iwona.pilarczyk@dga.pl
Nr tel.: 61 6435197

Stan postępowania: