Upadłość konsumencka – Bronisława Kabza – PO1P/GU/1293/2022

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 16 lutego 2023 roku ogłoszono upadłość dłużniczki Bronisławy Kabzy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

PO1P/GU/1293/2022

Data ogłoszenia upadłości:

16 lutego 2023 r.

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Syndyk

Anna Szymańska

doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem

e-mail: anna.szymanska@dga.pl
Nr tel.: 61 859 59 00, 601 700 378

Stan postępowania

16.02.2023 r. – Ogłoszenie upadłości – Postanowienie z dnia 16.02.2023 r.