Upadłość konsumencka – Bogusław Simlat – XI GUp 461/20

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 27 sierpnia 2020 roku ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Bogusława Simlat, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GUp 461/20

Data ogłoszenia upadłości:

27 sierpnia 2020 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Syndyk:

Anna Szymańska
doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem:

e-mail: anna.szymanska@dga.pl
Nr tel.: 61 859 59 00

Stan postępowania:

  • 27.08.2020r. – ogłoszenie upadłości
  • 17.09.2020r. – obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości (nr 182/2020 (6072), poz. 47456)
  • 08.04.2021r. – obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ustaleniu planu spłaty (nr 67/2021 (6212), poz. 23029) pobierz