Upadłość konsumencka – Bernard Simlat

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 25 maja 2020 roku ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Bernarda Simlata, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GUp 153/20

Data ogłoszenia upadłości:

25 maja 2020 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Syndyk:

Anna Szymańska
doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem:

e-mail: anna.szymanska@dga.pl
Nr tel.: 61 859 59 00

Stan postępowania:

  • 25.05.2020r. – ogłoszenie upadłości
  • 09.06.2020r. – obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości (nr 111/2020 (6001), poz. 26259)
  • 12.02.2021 r. – obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ustaleniu planu spłaty (nr 29/2021 (6174), poz. 10597)