Upadłość konsumencka – Beata Skrzypczak

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 26 wrzesień 2017 roku ogłoszono upadłość dłużnika Beaty Skrzypczak będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GUp 206/17

Data ogłoszenia upadłości:

26 września 2017 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Sędzia – Komisarz:

SSR Ryszard Rakower

Syndyk:

Iwona Pilarczyk – Smocikowska
doradca restrukturyzacyjny nr 929

Kontakt z Syndykiem:

e-mail: iwona.pilarczyk@sanacjafirm.pl
Nr tel.: 61 643 51 97