Upadłość konsumencka – Beata Guderska – PO1P/GU/637/2022

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 29 września 2022 roku ogłoszono upadłość dłużnika Beata Guderska, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

PO1P/GU/637/2022

Data ogłoszenia upadłości:

29 września 2022 r.

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Syndyk:

Anna Szymańska

doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem:

e-mail: anna.szymanska@dga.pl

Nr tel.: 61 859 59 00

Stan postępowania:

  • 29.09.2022 r. – Ogłoszenie upadłości.