Kontakt

  Dzień dobry,
  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Upadłość konsumencka – Arkadiusz Łakomy

  Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 22 maja 2020 roku ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Arkadiusza Łakomego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

  Metryka postępowania

  Sygnatura akt:

  XI GUp 151/20

  Data ogłoszenia upadłości:

  22 maja 2020 roku

  Sąd prowadzący postępowanie:

  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
  XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
  ul. Młyńska 1a,
  61-729 Poznań

  Syndyk:

  Anna Szymańska
  doradca restrukturyzacyjny nr 688

  Kontakt z Syndykiem:

  e-mail: anna.szymanska@dga.pl
  Nr tel.: 61 859 59 00

  Stan postępowania:

  • 22.05.2020r. – ogłoszenie upadłości
  • 09.06.2020r. – obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości (nr 111/2020 (6001), poz. 26241)