Upadłość konsumencka – Anna Malinowska – PO1P/GU/1398/2023

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 3 stycznia 2024 roku ogłoszono upadłość  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z wniosku dłużnika, którym jest Anna Malinowska.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

PO1P/GU/1398/2023

Data ogłoszenia upadłości:

03 stycznia 2024 r.

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Syndyk

Anna Szymańska

doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem

e-mail: anna.szymanska@dga.pl
Nr tel.: 61 859 59 00, 601 700 378

Stan postępowania

03.01.2024 r. – Ogłoszenie upadłości – Postanowienie