Upadłość konsumencka – Anna Kulesza (d. Matczak)

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 17 stycznia 2018 roku ogłoszono upadłość Anny Kulesza (d. Matczak), będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GUp 16/18

Data ogłoszenia upadłości:

17 stycznia 2018 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Sędzia – Komisarz:

ASR Artur Kapłon

Syndyk:

Paweł Multaniak
doradca restrukturyzacyjny nr 357

Kontakt z Syndykiem:

e-mail: p.multaniak@figures.com.pl
Nr tel.: 61 643 52 02