Upadłość konsumencka – Agnieszka Fengler

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 22 listopada 2016 roku ogłoszono upadłość dłużnika Agnieszki Fengler będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GUp 314/16

Data ogłoszenia upadłości:

22 listopada 2016 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Sędzia – Komisarz:

SSR Ryszard Rakower

Syndyk:

Iwona Pilarczyk – Smocikowska
doradca restrukturyzacyjny nr 929

Kontakt z Syndykiem:

e-mail: iwona.pilarczyk@sanacjafirm.pl
Nr tel.: 61 643 51 00