Testimonials 1

DGA S.A. udziela spółce Kwiatkowski Sp. z o.o. za zgodą SędziegoKomisarza pożyczki w wysokości 100 tys. zł.

KWIATKOWSKI Sp. z o.o.

DGA S.A. udziela spółce YEGO DESIGN Sp. z o.o. z Turka 100.000 zł pożyczki. Ma ona charakter celowy i zostaje przeznaczona na zakup od leasingodawcy dwóch urządzeń, które są niezbędne w procesie produkcji, a umowa leasingu wygasła przed otwarciem postępowania sanacyjnego.

YEGO DESIGN Sp. z o.o.

Pożyczka dla MMS jest pierwszą udzieloną przez DGA S.A. w postępowaniu naprawczym, w którym DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A. pełni funkcję Zarządcy. Pożyczka do kwoty 1 mln zł to, zdaniem Prezesa restrukturyzowanej Spółki, ratunek przed koniecznością ogłoszenia upadłości.

Mennica – Metale Szlachetne S.A.

Spółki Grupy Kapitałowej DGA. udzieliły pożyczki restrukturyzowanej Spółce na kwotę 800 tys. zł. Zastrzyk gotówki został przeznaczony na bieżące regulowanie zobowiązań oraz zakup materiałów na zmówione przez Klientów wyroby.

EL-MAG Sp. z o.o. Sp. k.
President & Chief Executive Officer, Diamond Duck

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

Ta strona korzysta z plików cookie w celu poprawienia komfortu jej przeglądania.