Upadłość konsumencka – Teresa Amanowicz – XI GUp 27/21

kontakt

  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 13 stycznia 2021 roku ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Teresy Amanowicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

  Metryka postępowania

  Sygnatura akt:

  XI GUp 27/21

  Data ogłoszenia upadłości:

  13 stycznia 2021 roku

  Sąd prowadzący postępowanie:

  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
  XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
  ul. Młyńska 1a,
  61-729 Poznań

  Syndyk:

  Anna Szymańska
  doradca restrukturyzacyjny nr 688

  Kontakt z Syndykiem:

  e-mail: anna.szymanska@dga.pl
  Nr tel.: 61 859 59 00

  LIKWIDACJA MASY UPADŁOŚCI

  Stan postępowania:

  • 13.01.2021r. – ogłoszenie upadłości
  • 25.01.2021r. – Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 15/2021 (6160) poz. 5153 o ogłoszeniu upadłości.