Upadłość konsumencka – Teresa Amanowicz – XI GUp 27/21

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 13 stycznia 2021 roku ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Teresy Amanowicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GUp 27/21

Data ogłoszenia upadłości:

13 stycznia 2021 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Syndyk:

Anna Szymańska
doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem:

e-mail: anna.szymanska@dga.pl
Nr tel.: 61 859 59 00

LIKWIDACJA MASY UPADŁOŚCI

Stan postępowania:

  • 13.01.2021r. – ogłoszenie upadłości
  • 25.01.2021r. – Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 15/2021 (6160) poz. 5153 o ogłoszeniu upadłości.