TEKTONIKA SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy w dniu 3 października 2023 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec TEKTONIKA SPV sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z urzędu postanawia:

z uwagi na śmierć syndyka Stanisława Świdronia, na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, do pełnienia funkcji Syndyka powołać

Annę Szymańską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 688.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GUP 120/16

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Syndyk

Anna Szymańska

doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem

e-mail: anna.szymanska@dga.pl
Nr tel.: 61 859 59 00, 601 700 378

Stan postępowania

03.10.2023 r. – Powołanie syndyka – Postanowienie