Tomasz Surdyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SURPOL

W dniu 3 września 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu dla Tomasza Surdyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SURPOL (NIP 5570008975).

Dzień układowy:

01 września 2020 r.

Nadzorca układu:

DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.
(dawniej DGA Centrum Sanacji Firm S.A.)

ul. Towarowa 37, III piętro
61-896 Poznań
KRS: 0000442983

Kontakt z Nadzorcą układu:

e-mail: surpol@sanacjafirm.pl
Nr tel.: 61 643 51 00

Informacje o postępowaniu

Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 172 (6062) z dn. 3 września 2020 r. poz. nr 44580. pobierz

Informacja o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu skierowana do Wierzycieli. pobierz