Kontakt

  Dzień dobry,
  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Tomasz Surdyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SURPOL

  W dniu 3 września 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu dla Tomasza Surdyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SURPOL (NIP 5570008975).

  Sygnatura sprawy:

  VIII GRz  3/20

  Sąd:

  Sąd Rejonowy w Częstochowie

  Wydział VIII Gospodarczy

  Dzień układowy:

  01 września 2020 r.

  Nadzorca układu:

  DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.
  (dawniej DGA Centrum Sanacji Firm S.A.)

  ul. Towarowa 37, III piętro
  61-896 Poznań
  KRS: 0000442983

  Kontakt z Nadzorcą układu:

  e-mail: surpol@dgakancelaria.pl
  Nr tel.: 61 643 51 00

  Informacje o postępowaniu

  Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 172 (6062) z dn. 3 września 2020 r. poz. nr 44580 o otwarciu postępowania pobierz

  Informacja o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu skierowana do Wierzycieli. pobierz

  Postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania z dn. 21 stycznia 2021 r.

  Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 17 (6162) z dn. 27 stycznia 2021 r. poz. nr 6266 o umorzeniu postępowania. pobierz