Tomasz Surdyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SURPOL

W dniu 3 września 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu dla Tomasza Surdyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SURPOL (NIP 5570008975).

Metryka postępowania

Sygnatura sprawy:

VIII GRz  3/20

Sąd:

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Wydział VIII Gospodarczy

Dzień układowy:

01 września 2020 r.

Nadzorca układu:

DGA Kancelaria S.A.
(dawniej DGA Centrum Sanacji Firm S.A.)

ul. Towarowa 37, III piętro
61-896 Poznań
KRS: 0000442983

Informacje o postępowaniu

surpol logo

Kontakt z Nadzorcą układu:

e-mail: surpol@dgakancelaria.pl
Nr tel.: 61 643 51 00