Tomasz Nowak

Tomasz NowakBiegły rewident ( nr 7465)

Tomasz Nowak
Specjalizacja
  • prognozy finansowe na potrzeby postępowań układowych i naprawczych
  • procesy przekształceń

Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak: Ernst & Young, HLB Frąckowiak i Wspólnicy. W trakcie swojej pracy zawodowej przeprowadził kilkaset badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych między innymi dla: Rainbow Tours. S.A., H. Cegielski-Poznań, Spółki z Grupy PKN Orlen, Nickel Development, British Petroleum Gas Polska, Heineken Polska, Beiersdorf Lechia, sieć handlowa HIT, Kuehne and Nagel, McDonald’s Polska, RUCH, Globi, Eli Lilly Polska, Herlitz Polska, Hobas Polska, ADM Cocoa Polska, Reebok Polska. Biegle posługuje się językiem angielskim. Specjalizuje się w badaniach przedsiębiorstw przemysłowych i spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz we wdrażaniu MSR/MSSF.

Przygotowywał prognozy finansowe dla potrzeb postępowań układowych, procesy przekształceń, połączeń oraz due diligence. Przygotował wycenę zabezpieczenia pod emisję obligacji związaną z postępowaniem układowym dużej firmy budowlanej.

Wspieramy firmy w tarapatach

Gotówka + rozwiązania prawne.

Ratunek dla zadłużonego przedsiębiorstwa? Spółce grozi upadłość?