Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki INOX GROUP Sp. z o.o. S.K.A.

Syndyk masy upadłości
Inox Group Sp. z o.o. S.K.A
z siedzibą w Kaliszu, sygn. akt V GUp 3/17
OGŁASZA III POSTĘPOWANIE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Oferty należy składać w terminie do 15 listopada 2018 r.
Wykaz nieruchomości i więcej informacji dotyczących postępowania znajduje się w ogłoszeniu oraz regulaminie, które można pobrać klikając w linki poniżej.

Dokumenty do pobrania: