“CENTRUM SEDNO” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie

Metryka postępowania

Dzień układowy:

28 lutego 2021 r.

Nadzorca układu:

DGA Kancelaria S.A.
(dawniej DGA Centrum Sanacji Firm S.A.)

ul. Towarowa 37, III piętro
61-896 Poznań
KRS: 0000442983

Informacje o postępowaniu

Centrum Sedno

Dłużnik:

“CENTRUM SEDNO” Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 44-48
75-252 Koszalin
NIP 6692369172, KRS: 0000211460

Kontakt z Nadzorcą układu:

e-mail: sedno@dgakancelaria.pl
Nr tel.: 61 643 51 00