Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Nawet stabilne podmioty gospodarcze mogą utracić płynność finansową. W natłoku biznesowych obowiązków łatwo przeoczyć symptomy nadchodzącego kryzysu. Nie każdy taki przypadek skutkuje od razu upadkiem przedsiębiorstwa, jednak aby uratować biznes, trzeba przedsięwziąć konkretne, profesjonalne środki. Tym środkiem jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Jak się jej podjąć, by zwyciężyć?

restrukturyzacja przedsiębiorstwa
restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Naturalnie, można przeprowadzić restrukturyzację własnymi siłami posiłkując się umowami typu standstill, tj. uzgodnieniami z wierzycielami, jednak rozwiązanie takie implikuje szereg problemów:
Po pierwsze, dłużnik niejednokrotnie nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom wierzycieli w postaci przedstawienia możliwości płynnościowych na przestrzeni kolejnych tygodni czy miesięcy, gdyż nie posiada niezbędnych do tego narzędzi analitycznych, którymi z kolei dysponuje profesjonalny doradca.
Ponadto, zwykle ocena sytuacji dokonywana przez dłużnika okazuje się nazbyt optymistyczna z uwagi na nastawienie emocjonalne. Profesjonalny doradca, dzięki obiektywnemu podejściu i doświadczeniu, jest w stanie przedstawić kilka scenariuszy wypadków przygotowanych w oparciu o dogłębną analizę wszystkich czynników – tak wewnętrznych jak i zewnętrznych, które doprowadziły do spadku wyników przedsiębiorstwa.
Kolejnym problemem jest konieczność oszacowania wartości majątku dłużnika przy pomocy profesjonalnego rzeczoznawcy, czego domagają się wierzyciele, a na co dłużnikowi często brakuje środków.
Wreszcie dłużnik nie jest w stanie przygotować przemyślanej strategii komunikacji z wierzycielami, zatem nawet jeśli zdoła przygotować realny plan spłaty zadłużenia, nie może przedstawić go wierzycielom w odpowiednim czasie. Niejednokrotnie prowadzi to do nazbyt gwałtownych reakcji wierzycieli w postaci zmiany warunków łączących strony umów, a w konsekwencji do dodatkowego obniżenia wartości przedsiębiorstwa. W tym przypadku również z pomocą przychodzi profesjonalny doradca, który ułatwi komunikację z wierzycielami i przywróci im wiarę w odzyskanie przez przedsiębiorstwo pozycji na rynku.

Z powyższych powodów warto przeprowadzić restrukturyzację przy wsparciu ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. Podstawowym celem ustawy jest ochrona przed ogłoszeniem upadłości przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością lub niewypłacalnego przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw wierzycieli. Osiągnięciu tych celów służą poszczególne rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego, tj.
– postępowanie o zatwierdzenie układu
– przyspieszone postępowanie układowe
– postępowanie układowe
– postępowanie sanacyjne

restrukturyzacja przedsiębiorstwa
restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Przyjęcie przez ustawodawcę czterech rozwiązań ma zapewnić przedsiębiorcy możliwość wyboru formy restrukturyzacji dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
Postępowania restrukturyzacyjne są prowadzone przy udziale zarządcy lub nadzorcy w zależności od wybranej procedury. Rolę tą pełni wskazany przez Sąd doradca restrukturyzacyjny, czyli osoba posiadająca licencję Ministra Sprawiedliwości lub spółka handlowa, w której osoby zasiadające w zarządzie posiadają taką licencję.
Regulacje zawarte w ustawie pozwalają dłużnikom negocjować warunki spłaty zobowiązań, co nie tylko zwiększa szansę na ich spłatę, ale też znacznie ją przyspiesza poprzez pominięcie długotrwałych postępowań egzekucyjnych. Ta sytuacja jest na rękę zarówno dłużnikom, jak i ich wierzycielom, pozwalając szybciej niż mogłoby się wydawać, zakończyć niebędący nikomu na rękę spór.

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. to spółka, której wszyscy członkowie zarządu posiadają uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego, a dodatkowo, posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie biznesowym.
Co więcej, DGA Centrum Sanacji Firm S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej DGA posiadającej zasoby kapitałowe umożliwiające wsparcie finansowe firm w tarapatach w formie pożyczki, inwestycji lub innej.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa rozważające otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Dlaczego warto wybrać nas?

Profesjonalni
Doradcy

Doradcy restrukturyzacyjni posiadający wiedzę i doświadczenie konsultantów biznesowych, biegłych rewidentów i prawników – co gwarantuje skuteczne działania naprawcze.

29 lat
doświadczenia

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. należy do Grupy Kapitałowej DGA działającej na polskim rynku od 29 lat. Grupa Kapitałowa DGA to z jednej strony podmioty doradcze, z drugiej inwestycje kapitałowe z różnorodnych branż.

Kompleksowa
Obsługa

Oferujemy: pozyskiwanie środków pomocowych, zarządzanie projektami, doradztwo przy restrukturyzacjach, szkolenia, doradztwo w zarządzaniu, badania opinii i rynku, usługi audytorskie, zarządzanie kapitałem ludzkim.

Nasz zespół

 • Błażej Piechowiak

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 1885

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile
 • Andrzej Głowacki

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 689, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

  The founder of Consulting WP, he has been the captain of this ship from the beginning and has sailed...

  view profile
 • Iwona Pilarczyk – Smocikowska

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 929

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile
 • Anna Szymańska

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 688

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile

Ratunek dla zadłużonego przedsiębiorstwa? Spółce grozi upadłość?