Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie zarządzania antykryzysowego

"Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie zarządzania antykryzysowego" to tytuł rozprawy doktorskiej Prezesa Andrzeja Głowackiego

Streszczenie rozprawy : Przeczytaj

Rozdział I – Kryzys w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

Rozdział II – Zarządzanie antykryzysowe w przedsiębiorstwie

Rozdział III – Restrukturyzacja i rewitalizacja przedsiębiorstwa

Rozdział IV – Koncepcja postępowania badawczego 

Rozdział V – Prezentacja i analiza wyników badań (12.12.2022r.)

Rozdział VI – Główne źródła kryzysów w przedsiębiorstwach (19.12.2022r.)

Zakończenie (19.12.2022r.)

Załączniki + Bibliografia + Spis tabel i rysunków (19.12.2022r.)