Zarządca sprzeda działkę inwestycyjną

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym KWIATKOWSKI Sp. z o.o. – DGA Kancelaria S.A. – sprzeda nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca pole inwestycyjne składające się z działek nr 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12 o łącznej powierzchni 2.6546 ha za cenę nie niższą niż 576.600 zł.

Uzbrojenie w zasięgu stanowi sieci: energetyczna oraz wodna.

Najbliższe otoczenie stanowią nieruchomości o charakterze mieszkalnym oraz tereny niezabudowane.

Dojazd do nieruchomości zapewnia droga gruntowa o niskim, lokalnym natężeniu ruchu. Wzdłuż wschodniej granicy przechodzi droga krajowa nr 92, prowadząca z Pniew w kierunku Nowego Tomyśla. W odległości 9 km mieści się węzeł autostrady A2.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwówek uchwalonego uchwałą nr XVIII/114/2011 z 29 grudnia 2011 roku, przedmiotowe działki znajdują się na obszarze stanowiącym tereny rolno-przemysłowe.

Regulamin sprzedaży –> Pobierz

Memorandum –> Pobierz

Oferty pisemne zgodne z regulaminem konkursu należy składać w biurze Zarządcy – DGA Kancelaria S.A., ul. Towarowa 37, III piętro, 61-896 Poznań do dnia 06 grudnia 2022 r., godz. 13:00.