Sprzedaż wierzytelności Kwiatkowski Sp. z o.o.

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Kwiatkowski Sp. z o.o. w restrukturyzacji sprzeda następujące wierzytelności wchodzące w skład masy sanacyjnej:

 1. Pamukkale Sp. z o.o. z/s w Lwówku; KRS: 0000241870
  Wartość nominalna: 9.780 zł + odsetki
  Cena minimalna: 4.890 zł
  Wadium: 1.000 zł
 2. Kwiatkowska Sp. z o.o. sp.k.
  Wartość nominalna: 4.000 zł + odsetki
  Cena minimalna: 2.000 zł
  Wadium: 500 zł
 3. TWIN ARC N.V.
  Wartość nominalna: 8.208 €  + odsetki
  Cena minimalna: 4.104 €/ 19.500 zł
  Wadium: 400 €/ 2.000 zł
 4. TWIN ARC N.V.
  Wartość nominalna: 577.923,00 zł  + odsetki
  Cena minimalna: 288.961,50 zł
  Wadium: 29.000 zł
 5. TR ENGINEERING NV INDUSTRIETERREIN OUDE BUNDERS
  Wartość nominalna: 2.253.689 zł + odsetki
  Cena minimalna: 1.126.844,50 zł
  Wadium: 100.000 zł

Wierzytelności są szczegółowo wymienione w poniższym Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu sprzedaży. Termin składania ofert – 06 grudnia 2022 r. godz. 13:00.

Regulamin sprzedaży wierzytelności: Pobierz

Postanowienie Sędzi-Komisarz: Pobierz