MENNICA – METALE SZLACHETNE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Radzyminie

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10 stycznia 2017 roku zostało otwarte postępowanie sanacyjne spółki „MENNICA – METALE SZLACHETNE” S.A. z siedzibą w Radzyminie.

Metryka postępowania

logo

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
ul. Czerniakowska 100A,
00-454 Warszawa

Kontakt z Zarządcą: