Marine Technologies Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Miastku

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z dnia 6 lipca 2017 roku zostało otwarte postępowanie sanacyjne spółki „MARINE TECHNOLOGIES” Sp. z o.o. z siedzibą w Miastku.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

VI GRs 2/17

Data otwarcia postępowania sanacyjnego:

6 lipca 2017 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,
VI Wydział Gospodarczy,
ul. Piekarnicza 10,
80-126 Gdańsk

Sędzia – Komisarz:

SSR Jacek Werengowski

Zarządca:

Andrzej Głowacki – doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 689

Kontakt z Zarządcą:

Dokumenty do pobrania: