Kontakt

  Dzień dobry,
  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Marek Barański „Baco Office”

  Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 21 grudnia 2016 roku ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marka Barańskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Barański „BACO OFFICE” w Poznaniu.

  Metryka postępowania

  Sygnatura akt:

  XI GUp 347/16

  Data ogłoszenia upadłości:

  21 grudnia 2016 roku

  Sąd prowadzący postępowanie:

  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
  XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
  ul. Młyńska 1a,
  61-729 Poznań

  Sędzia – Komisarz:

  SSR Adam Januszewski

  Syndyk:

  Anna Szymańska
  doradca restrukturyzacyjny nr 688

  Kontakt z Syndykiem:

  e-mail: anna.szymanska@dga.pl
  Nr tel.: 61 859 59 00

  Syndyk sprzeda z wolnej ręki następujące nieruchomości:

  1. Gruntowa leśna w miejscowości Planta, gmina Narewka
  2. Gruntowa leśna w miejscowości Siemianówka, gmina Narewka
  3. Zabudowana budynkiem produkcyjnym w miejscowości Witaszyczki, gmina Jarocin
  4. Gruntowa w miejscowości Witaszyczki, gmina Jarocin

  Procedura sprzedaży poszczególnych nieruchomości opisana została szczegółowo w załączonych Regulaminach. Dla każdej z nieruchomości sporządzony został operat szacunkowy określający jej wycenę rynkową.

  Syndyk sprzeda linie technologiczne:

  Udział (35%) w linii procesu hydrostabilizacji produktów ropopochodnych zlokalizowana w Witaszyczkach, gmina Jarocin, województwo wielkopolskie

  Procedura sprzedaży opisana została szczegółowo w załączonych Regulaminach.

  Ogłoszenie upadłości:

  Dokumenty do pobrania: