Marek Barański „Baco Office”

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 21 grudnia 2016 roku ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marka Barańskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Barański „BACO OFFICE” w Poznaniu.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GUp 347/16

Data ogłoszenia upadłości:

21 grudnia 2016 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Sędzia – Komisarz:

SSR Adam Januszewski

Syndyk:

Anna Szymańska
doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem:

e-mail: anna.szymanska@dga.pl
Nr tel.: 61 859 59 00

Syndyk sprzeda z wolnej ręki następujące nieruchomości:

  1. Gruntowa leśna w miejscowości Planta, gmina Narewka
  2. Gruntowa leśna w miejscowości Siemianówka, gmina Narewka
  3. Zabudowana budynkiem produkcyjnym w miejscowości Witaszyczki, gmina Jarocin
  4. Gruntowa w miejscowości Witaszyczki, gmina Jarocin

Procedura sprzedaży poszczególnych nieruchomości opisana została szczegółowo w załączonych Regulaminach. Dla każdej z nieruchomości sporządzony został operat szacunkowy określający jej wycenę rynkową.

Syndyk sprzeda linie technologiczne:

Udział (35%) w linii procesu hydrostabilizacji produktów ropopochodnych zlokalizowana w Witaszyczkach, gmina Jarocin, województwo wielkopolskie

Procedura sprzedaży opisana została szczegółowo w załączonych Regulaminach.

Ogłoszenie upadłości:

Dokumenty do pobrania: