Upadłość konsumencka – Marcin Wawrzyniak – XI GUp 43/21

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 14 stycznia 2021 roku ogłoszono upadłość dłużnika Marcina Wawrzyniaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GUp 43/21

Data ogłoszenia upadłości:

14 stycznia 2021 r.

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Syndyk:

Anna Szymańska

doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem:

e-mail: anna.szymanska@dga.pl
Nr tel.: 61 859 59 00

Stan postępowania:

  • 14.01.2021r. – Ogłoszenie upadłości
  • 08.02.2021r. – Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, nr 25/2021 (6170), pozycja 9010.