MAĆPOL Maciej Skrzydlewski w restrukturyzacji

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 12 października 2018 roku zostało otwarte postępowanie sanacyjne wobec dłużnika Macieja Skrzydlewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAĆPOL w Strykowie.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GRs 18/18/PN

Data ogłoszenia upadłości:

26 listopada 2018 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Sędzia – Komisarz:

SSR Przemysław Nowacki

Zarządca:

Anna Szymańska
licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 688

Aktualny stan postępowania:

26.11.2018r. – Otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika Macieja Skrzydlewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAĆPOL w Strykowie

Ogłoszenie upadłości:

Dokumenty do pobrania:

26.11.2018r. – Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego MAĆPOL Maciej Skrzydlewski

Dane Dłużnika:

Maciej Skrzydlewski
prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą „MAĆPOL” Maciej Skrzydlewski
ul. Nowa 44
62-060 Strykowo
NIP: 7772318088
REGON: 3300098202

Kontakt z Zarządcą:

e-mail: macpol@sanacjafirm.pl
Nr tel.: 61 643 51 00