Logzact S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 26 września 2017 roku zostało otwarte postępowanie sanacyjne spółki LOGZACT S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GRs 8/17

Data otwarcia postępowania sanacyjnego:

26 września 2017 roku

Data umorzenia postępowania sanacyjnego:

08 grudnia 2017 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1A,
61-729 Poznań

Sędzia – Komisarz:

SSR Łukasz Lipowicz

Zarządca:

DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.
(DGA Centrum Sanacji Firm S.A.)
ul. Towarowa 37, 61- 896 Poznań
KRS: 0000442983

Dyrektor Projektu:

Andrzej Głowacki – doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 689

Zastępca Dyrektora Projektu:

Iwona Pilarczyk – Smocikowska – doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 929

Kontakt z Zarządcą:

Status postępowania:

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto z dnia 6 grudnia 2018 r. została ogłoszona upadłość Spółki

Dokumenty do pobrania: