KWIATKOWSKI Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu,  XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych  z dnia 5 listopada 2019 roku zostało otwarte postępowanie sanacyjne KWIATKOWSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

XI GRs 14/19/MB

Data otwarcia postępowania sanacyjnego:

5 listopada 2019 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Sędzia – Komisarz:

SSR Magdalena Bojarska

Zarządca:

DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.
(dawniej DGA Centrum Sanacji Firm S.A.)

Dyrektor Projektu:

Andrzej Głowacki
doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 689

Zastępca Dyrektora Projektu:

Iwona Pilarczyk – Smocikowska
doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 929

Kontakt z Zarządcą:

e-mail: kwiatkowski@dgakancelaria.pl
Nr tel.: 61 643 51 00

Aktualny stan postępowania:

  • 05.11.2019 r. – Otwarcie postępowania sanacyjnego.
  • 04.12.2019 r. – Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania sanacyjnego, nr 234/2019 (5873), poz. 62791
  • 04.02.2020 r. – Złożenie planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności oraz spisu masy sanacyjnej
  • 10.03.2020 r. – Obwieszczenie w MSiG o wyłożeniu spisu wierzytelności, nr 48/2020 (5938), poz. 13550
  • 06.04.2020 r. – 24.04.2020 r. – I postępowanie sprzedażowe
  • 15.05.2020 r. – 29.05.2020 r. – II postępowanie sprzedażowe
  • 23.06.2020 r. – Zatwierdzenie przez Sędziego-Komisarza planu restrukturyzacyjnego
  • 24.02.2021 r. – Informacja Zarządcy o aktualnym stanie postępowania  pobierz

Sprzedaż nieruchomości

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym KWIATKOWSKI Sp. z o.o. w restrukturyzacji sprzeda nieruchomości.

Wykaz nieruchomości oraz ich opis znajdują się w MEMORANDUM INFORMACYJNYM.

Warunki sprzedaży oraz składania ofert zawarte są w REGULAMINIE SPRZEDAŻY

WZÓR OFERTY NABYCIA

Dokumenty do pobrania: