Zarządca w postępowaniu sanacyjnym KWIATKOWSKI Sp. z o.o. w restrukturyzacji sprzeda nieruchomości

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Spółki KWIATKOWSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku (KRS 0000220224) sprzeda następujące nieruchomości:

  • Działka gruntu o powierzchni 2,6564 ha położona w okolicy miejscowości Grońsko, po północnej stronie drogi nr 92, 9 km od węzła autostrady A2; przeznaczenie wg SUiKZP: tereny rolno-przemysłowe.
  • Działka gruntu o powierzchni 3,5300 ha położona w okolicy miejscowości Grońsko; po południowej stronie drogi nr 92, 8 km od węzła autostrady A2, przeznaczenie wg SUiKZP: tereny rolno-przemysłowe.
  • Działka gruntu o powierzchni 5,0541 ha położona w okolicy miejscowości Pniewy, przy drodze nr 92, przeznaczenie wg MPZP: działalność gospodarcza (G).
  • Działka gruntu o powierzchni 5,4398 ha położona w okolicy miejscowości Pniewy, w pobliżu drogi nr 92; przeznaczenie wg MPZP: działalność gospodarcza (G).
  • Działka gruntu o powierzchni 0,8200 ha położona w okolicy miejscowości Grońsko; po południowej stronie drogi nr 92, 8 km od węzła autostrady A2 przeznaczenie wg SUiKZP: tereny rolno-przemysłowe.

Więcej informacji i opis nieruchomości znajduje się w MEMORANDUM INFORMACYJNYM.

Warunki sprzedaży oraz składania ofert zawarte są w REGULAMINIE SPRZEDAŻY

WZÓR OFERTY NABYCIA