“INSTYTUT BIOINFOBANK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – PO1P/GUp/11/2024

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 27 lutego 2024 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest “INSTYTUT BIOINFOBANK”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000099000, prowadzonej pod sygn. akt PO1P/GU/734/2023, postanowił:

ogłosić upadłość dłużnika, którym jest “INSTYTUT BIOINFOBANK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS
0000099000, siedziba: Poznań, adres Święty Marcin 80/82/355, 61-809 Poznań, NIP 7792069323.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

PO1P/GUp/11/2024

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Syndyk

Anna Szymańska

doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem

e-mail: anna.szymanska@dga.pl
Nr tel.: 61 859 59 00, 601 700 378

Stan postępowania