Kontakt

  Dzień dobry,
  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  IMG MULTISERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  Postępowanie umorzone z mocy prawa, nie doszło do zawarcia układu z wierzycielami.

  postanowienie Sądu z dn. 1.07.2021 r. pobierz

  W dniu 15 grudnia 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu dla IMG MULTISERVICE Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 84/92,  lok. 117, 00-514 Warszawa (NIP 7010200098, KRS: 0000326884, REGON: 141825027).

  Dzień układowy:

  15 grudnia 2020 r.

  Nadzorca układu:

  DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.
  (dawniej DGA Centrum Sanacji Firm S.A.)

  ul. Towarowa 37, III piętro
  61-896 Poznań
  KRS: 0000442983

  Kontakt z Nadzorcą układu:

  e-mail: img@dgakancelaria.pl
  Nr tel.: 61 643 51 00

  Informacje o postępowaniu

  Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 245 (6135) z dn. 16 grudnia 2020 r. poz. nr 72274. pobierz