IMG MULTISERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Postępowanie umorzone z mocy prawa, nie doszło do zawarcia układu z wierzycielami.

postanowienie Sądu z dn. 1.07.2021 r. pobierz

W dniu 15 grudnia 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu dla IMG MULTISERVICE Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 84/92,  lok. 117, 00-514 Warszawa (NIP 7010200098, KRS: 0000326884, REGON: 141825027).

Dzień układowy:

15 grudnia 2020 r.

Nadzorca układu:

DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.
(dawniej DGA Centrum Sanacji Firm S.A.)

ul. Towarowa 37, III piętro
61-896 Poznań
KRS: 0000442983

Kontakt z Nadzorcą układu:

e-mail: img@dgakancelaria.pl
Nr tel.: 61 643 51 00

Informacje o postępowaniu

Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 245 (6135) z dn. 16 grudnia 2020 r. poz. nr 72274. pobierz

Ta strona korzysta z plików cookie w celu poprawienia komfortu jej przeglądania.