Kontakt

  Dzień dobry,
  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  HYGIENIKA DYSTRYBUCJA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lublińcu

  Postanowieniem z dnia 23 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, otworzył postępowanie o zmianę układu przyjętego i zatwierdzonego postanowieniem Sądu z dnia 5 stycznia 2017r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym – przyśpieszonym postępowaniu układowym HYGIENIKA Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublińcu.

  Sąd tym samym Postanowieniem wyznaczył Sędziego – Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Częstochowie Małgorzaty Brzózki-Chamali. Do pełnienia funkcji Nadzorcy Sądowego Spółki HYGIENKA Dystrybucja S.A. wskazano spółka DGA Centrum Sanacji Firm S.A. (obecnie DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.) z siedzibą w Poznaniu.

  HYGIENIKA Dystrybucja jest polskim producentem środków higieny osobistej dla dzieci i kobiet, działającym na rynku od 2010 roku. Flagowym produktem firmy są jednorazowe pieluszki dziecięce Bambino.

  Metryka postępowania

  Sygnatura akt:

  VIII GRp 4/17

  Sędzia – Komisarz:

  SSR Małgorzata Brzózka – Chamala

  Nadzorca Sądowy:

  DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A. (dawniej DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) reprezentowana przez Andrzeja Głowackiego – doradcę restrukturyzacyjnego, licencja nr 689.

  Kontakt z Nadzorcą Sądowym w sprawie postępowania:

  Informacje o przebiegu postępowania:

  • W dniu 21 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy zarządza, że z dniem 31 stycznia 2017 roku nadzorca sądowy – DGA Centrum Sanacji Firm S.A. – objął funkcję Nadzorcy Wykonania Układu. Więcej informacji można znaleźć tutaj .
  • W dniu 5 stycznia 2017 roku, Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy postanawia zatwierdzić układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli. Postanowienie uprawomocniło się 31 stycznia 2017 roku. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
  • W dniu 19 grudnia 2016 roku odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosownia nad układem. W wyniku głosowania układ został przyjęty.
  • W dniu 28 listopada 2016 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Wierzycieli Hygienika Dystrybuja S.A. w restrukturyzacji w siedzibie spółki w Lublińcu. Członkowie Rady Wierzycieli mieli okazję dokonać wizytacji fabryki oraz zaobserwować osobiście fakt uruchomienia produkcji.
  • Sąd Rejonowy w Częstochowie Postanowieniem z dnia 19 października 2016r. wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 19 grudnia 2016 roku o godz. 13.30. Zawiadomienia w tej sprawie zostały wysłane do wierzycieli drogą pocztową.

  Dokumenty do pobrania:

  Documents in English: