HIGGSONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – PO1P/GU/863/2023

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 20 listopada 2023 roku ogłoszono upadłość z wniosku dłużnika, którym jest HIGGSONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

PO1P/GU/863/2023

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Syndyk

Anna Szymańska

doradca restrukturyzacyjny nr 688

Kontakt z Syndykiem

e-mail: anna.szymanska@dga.pl
Nr tel.: 61 859 59 00, 601 700 378

Stan postępowania

20.11.2023 r. – Powołanie syndyka – Postanowienie

Likwidacja masy upadłości