HCH Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 lutego 2017 roku zostało otwarte postępowanie sanacyjne spółki HCH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

X GRs 2/17

Data otwarcia postępowania sanacyjnego:

6 lutego 2017 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
ul. Czerniakowska 100A,
00-454 Warszawa

Sędzia – Komisarz:

SSR Monika Gajdzińska – Sudomir

Zarządca:

DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.
(dawniej DGA Centrum Sanacji Firm S.A.)
ul. Towarowa 37, 61- 896 Poznań
KRS: 0000442983

Dyrektor Projektu:

Andrzej Głowacki – doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 689

Kontakt z Zarządcą:

Dokumenty do pobrania:

  • Obwieszczenie o otwarciu postępowania sanacyjnego HCH Sp. z o.o. w restrukturyzacji opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 02 marca 2017r. nr 43 (5180) poz. 7763:

Obwieszczenie w MSiG_otwarcie postępowania HCH

  • Informacja o otwarciu postępowania sanacyjnego skierowana do wierzycieli HCH Sp. z o.o. w restrukturyzacji:

Informacja dla wierzycieli HCH Sp. z o.o.

  • Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego HCH Sp. z o.o. z dnia 6 lutego 2017r.

Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego HCH Sp. z o.o.