Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GROCAR WŁODZIMIERZ GROBELNY

W dniu 3 września 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego GROCAR WŁODZIMIERZ GROBELNY z siedzibą w Batorowie (NIP 7810009605).

Sygnatura sprawy:

XI GRz 4/20

Dzień układowy:

01 września 2020 r.

Nadzorca układu:

DGA Kancelaria S.A.
(dawniej DGA Centrum Sanacji Firm S.A.)

ul. Towarowa 37, III piętro
61-896 Poznań
KRS: 0000442983

Informacje o postępowaniu

grocar logo

Kontakt z Nadzorcą układu:

e-mail: grocar@dgakancelaria.pl
Nr tel.: 61 643 51 00

Sąd:

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto

XI Wydział Gospodarczy ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych