Gospodarstwo Rolne Stanisław Jadach

W dniu 30 października 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu dla Stanisława Jadacha prowadzącego gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Stanisław Jadach, ul. Zabobrze 135, 59-700 Bolesławiec (NIP 6121105391, REGON: 230323558).

Dzień układowy:

31 października 2020 r.

Nadzorca układu:

DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.
(dawniej DGA Centrum Sanacji Firm S.A.)

ul. Towarowa 37, III piętro
61-896 Poznań
KRS: 0000442983

Kontakt z Nadzorcą układu:

e-mail: grjadach@dgakancelaria.pl
Nr tel.: 61 643 51 00

Informacje o postępowaniu

Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 213 (6103) z dn. 30 października 2020 r. poz. nr 59395. pobierz

Informacja o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu skierowana do Wierzycieli. pobierz