Gospodarstwo Rolne Stanisław Jadach

Postanowieniem sądu z dn. 11.05.2021r. zatwierdzono układ zawarty z wierzycielami

W dniu 30 października 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu dla Stanisława Jadacha prowadzącego gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Stanisław Jadach, ul. Zabobrze 135, 59-700 Bolesławiec (NIP 6121105391, REGON: 230323558).

Kontakt z Nadzorcą układu:

e-mail: grjadach@dgakancelaria.pl
Nr tel.: 61 643 51 00