EKOTERMIKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 19 stycznia 2017 roku zostało otwarte przyspieszone postępowanie układowe spółki EKOTERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie.

Metryka postępowania

Sygnatura akt:

X GRp 2/17

Data otwarcia postępowania sanacyjnego:

19 stycznia 2017 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
ul. Czerniakowska 100A,
00-454 Warszawa

Sędzia – Komisarz:

SSR Ewa Królikowska – Saks

Zarządca:

DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.
(dawniej DGA Centrum Sanacji Firm S.A.)
ul. Towarowa 37, 61- 896 Poznań
KRS: 0000442983

Dyrektor Projektu:

Andrzej Głowacki – doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 689

Kontakt z Zarządcą:

Dokumenty do pobrania:

  • Obwieszczenie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Ekotermika S.A. opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 lipca 2017 r. nr 134 (5271) poz. 27215

Obwieszczenie MSiG – umorzenie postępowania Ekotermika S.A.

  • Obwieszczenie o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego Ekotermika S.A. w restrukturyzacji opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 lutego 2017r. nr 26 (5163) poz. 4511:

Obwieszczenie MSiG – otwarcie postępowania Ekotermika S.A.

  • Informacja o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego skierowana do wierzycieli Ekotermika S.A.:

Informacja dla wierzycieli Ekotermika S.A.

  • Postanowienie o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego Ekotermika S.A. z dnia 19 stycznia 2017r.

Postanowienie o otwarciu PPU_Ekotermika S.A.