Dzierżawa przedsiębiorstwa spółki EL-MAG Sp. z o.o. Sp. k. w restrukturyzacji

Oferta dzierżawy przedsiębiorstwa

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym spółki EL-MAG Sp. z o.o. Sp. k. w restrukturyzacji z siedzibą w Suchym Lesie poszukuje zainteresowanych dzierżawą przedsiębiorstwa Spółki.

Dane kontaktowe

Propozycje dzierżawy przedsiębiorstwa należy przesyłać do 14 czerwca 2021 r. listem poleconym na adres Zarządcy lub mailowo:

DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A.
ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań
mail: elmag@dgakancelaria.pl

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 61 643 51 00

 

Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

 

oraz stroną internetową http://www.elmag.com.pl