Dla sądów gospodarczych i prokuratur

Opinie Biegłego Sądowego

Andrzej Głowacki

mgr Andrzej Głowacki

Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu i Warszawie.
Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny – lic. 689

DOŚWIADCZENIE:
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej. Od 1990 r. związany z branżą doradczą. Doktorat UEP. Autor kilkudziesięciu opinii dla sądów i prokuratur oraz zarządów spółek zagrożonych sankcjami z tytułu art. 299 KSH.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:
Opinie dla sądów, prokuratur i zarządów spółek w przedmiocie:

  • analizy i określenia dnia wypłacalności
  • analizy i oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa/Spółki w procesie restrukturyzacji i Zarządu
  • oceny działań właścicieli/Zarządów w celu uniknięcia upadłości i ochrony interesów wierzycieli

Biegły zapewnia pełną dyskrecję oraz współpracę w ramach DGA Kancelaria S.A. co gwarantuje potencjał sporządzania opinii dotyczących dużych przedmiotów gospodarczych.

PEŁNIONE FUNKCJE

  • Prezes Zarządu DGA S.A.- firmy doradczej od 2004 roku notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  • Prezes Zarządu DGA Kancelarii S.A. – spółki, która wspiera właścicieli i zarządy firm w sytuacjach kryzysowych.
  • Członek Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.